ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Orzeczenie Kongregacji 19 XII 2009


Orzeczenie Kongregacji Spraw Świętych

SPRAWA KRAKOWSKA

dotycząca KANONIZACJI bł. Stanisława Kazimierczyka

Kapłana Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich (1433-1489)

na temat cudu

 

Błogosławiony Stanisław Sołtys - bardziej znany jako Stanisław Kazimierczyk ponieważ pochodzi z miejscowości Kazimierz, dzielnicy Krakowa - urodził się 27 września 1433 r. w rodzinie religijnej średniej klasy i otrzymał dobre wykształcenie intelektualne i chrześcijańskie. Odpowiadając powołaniu do życia zakonnego wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich i po złożeniu profesji zakonnej otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie został mianowany w miejscu swego urodzenia kaznodzieją i spowiednikiem w kościele Bożego Ciała, a w domu zakonnym pełnił funkcję zastępcy przełożonego, wychowawcy nowicjuszy i wykładowcy teologii. Błogosławiony, ciesząc się zaufaniem współbraci i wiernych wypełniał swe obowiązki gorliwie i ze szczególną troską względem biednych i chorych. Jego głębokie życie duchowe pełne umartwień i zaparcia się siebie cechowało szczególne nabożeństwo do Najśw. Sakramentu oraz czci względem Najśw. Dziewicy. Jego kazania proste i głębokie ściągały licznych wiernych także z sąsiednich okolic, a słuchali go z uwagą wierni różnych stanów. Zmarł 3 maja 1489 r. na Kazimierzu. W dniu 21 grudnia 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił dekret stwierdzający jego nieprzerwany kult i 18 kwietnia 1993 r. przewodniczył uroczystości beatyfikacyjnej.

Mając na uwadze kanonizację, Postulacja Sprawy przedstawiła Kongregacji Spraw Świętych do osądzenia przyjmowane cudowne uzdrowienie wybitnego Polaka Piotra Komorowskiego. Ten w r. 1600, prawdopodobnie na skutek urazu w czasie wojny, stracił prawe oko i kilka lat później, zachorował także na lewe oko, które sprawiało mu ogromny ból. Chory mając głębokie zaufanie do Błogosławionego Stanisława udał się do jego grobu w kościele Bożego Ciała i wzywał jego wstawiennictwa prosząc o uzdrowienie z tej tragicznej choroby. Dwa dni później 17 maja 1617 r. zorientował się, że nastąpiła zmiana anatomiczna i funkcjonalna lewego oka, całkowite uzdrowienie, zniknięcie wszystkich symptomów choroby bez żadnej terapii medycznej. Okazuje się widoczna zbieżność chronologiczna i związek między wzywaniem Błogosławionego i uzdrowieniem Piotra Komorowskiego, który od tego czasu nigdy nie cierpiał na tę chorobę, ciesząc się pełnym zdrowiem i przez wiele lat jeszcze pełnił swoje obowiązki zawodowe.

Po dokładnych badaniach historycznych na temat zaistniałego cudownego uzdrowienia, zostało przeprowadzone dochodzenie na forum diecezjalnym w siedzibie Kurii Arcybiskupiej w Krakowie w okresie od 22 września do 29 lutego 1996 r., co do którego ważność sądowa została potwierdzona przez Kongregację Dekretem z dnia 25 października 1996 r.

W dniu 21 stycznia 2008 r. została udzielona dyspensa papieska odnośnie czasu zaistniałego cudownego uzdrowienia dająca możliwość starań o kanonizację. Konsulta Medyczna wyznaczona przez Kongregację, na posiedzeniu dnia 23 kwietnia 2009 r. orzekła, że uzdrowienie nastąpiło nagle, jest trwałe, w sposób niewytłumaczalny medycznie. W dniu 8 lipca 2009 r. na Specjalnym Kongresie Teologów, pozytywna ocena została potwierdzona przez Kongres Kardynałów i Biskupów na sesji Zwyczajnej, gdzie ponensem sprawy był Ekscelencja Hieronim Grillo, emerytowany biskup z Civitavecchia-Tarquinia.

W jednym i drugim spotkaniu czy to Konsulatorów, czy Kardynałów i Biskupów na wysuniętą wątpliwość czy należy przyjąć nadzwyczajną interwencję Bożą i dać wyrok pozytywny, ocena została potwierdzona.

Po zreferowaniu tych spraw Ojcu św. Benedyktowi XVI przez podpisanego Arcybiskupa Prefekta i podaniu dokładnej relacji, Jego Świątobliwość uznał w dniu dzisiejszym orzeczenie Kongregacji za słuszne, oświadczając:

Należy orzec o cudzie dokonanym przez Boga za przyczyną Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, Zakonnego Kapłana Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, mianowicie o nagłym, pełnym i całkowitym uzdrowieniu pana Piotra Komorowskiego z choroby esoftalmo ostrej i bolesnej lewego oka u pacjenta jednoocznego.

Ten więc dekret prawa publicznego polecił Ojciec Św. zapisać do akt Kongregacji Spraw Świętych.

Dane w Rzymie, dnia 19 grudnia A.D. 2009 r.

+ANGELUS AMATO, S.D.B.
Archiep. tit. Silensis Praefectus

+ MICHAEL DI RUBERTO
Archip. tit. Biccarensis a Secretis