ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Kancelaria Parafialna

 

Wyślij wiadomość email

Telefon czynny w godzinach otwarcia Kancerarii parafialnej: 12 430 59 95

Telefon dyżurny w sprawach pilnych (pogrzeb, posługa sakramentalna chorych): 504 441 442 

Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna w środę i czwartek  15:30-17:00

 

 

Dokumenty, jakie należy przedłożyć, zgłaszając się do kancelarii:

 

Sakrament chrztu [wydrukuj]

- pozwolenie na chrzest od ks. Proboszcza miejsca (w przypadku, gdy dziecko jest z poza naszej parafii)
- akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
- świadectwo ślubu rodziców dziecka
- dane rodziców (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania)
- dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
- zaświadczenie o praktykowaniu wiary od ks. proboszcza rodziców chrzestnych (w przypadku, gdy chrzestni są z poza naszej parafii)

 

Sakrament Chrztu św. jest udzielany w naszej parafii w każdą sobotę po Mszy sw. o godz. 12:00 i niedzielę poza Mszą Św. o godz. 12;00, a w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 12:15.

 

Sakrament małżeństwa [wydrukuj]

Narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej 3 pełne miesiące przed planowaną datą ślubu z następującymi dokumentami:
- dowód osobisty
- świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (dotyczy tych, którzy są ochrzczeni poza parafią w Bożego Ciała) - świadectwo chrztu jest ważne 3 miesiące
- świadectwo z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej z oceną z religii
- zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego)
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (po pierwszej rozmowie w kancelarii - dotyczy małżeństwa konkordatowego)
- dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
- akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny
- jeżeli narzeczeni pochodzą z innych parafii – potrzebna jest zgoda ks. Proboszcza z parafii narzeczonej lub narzeczonego

 

 

Pogrzeb [wydrukuj]

- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentów św. (jeśli zgon nastąpił poza parafią); jeśli zgon nastąpił w szpitalu, zaświadczenie wystawia kapelan szpitala
- zgoda proboszcza własnej parafii, jeżeli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii

Msze Święte i nabożeństwa

Msze Święte w niedziele i święta
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 z udziałem dzieci, 12.15, 16.00, 19.00
Msze Święte w dni powszednie
6.30, 8.00, 12.00, 18.00
Sakrament Spowiedzi
- w czasie każdej Mszy Świętej

Czytaj więcej