ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Stalle kanoników i tron prepozyta

tron prepozyta1

Obok ołtarza Matki Boskiej Bolesnej stoi piękny, (do 2017 roku czarno malowany ze złoconą ornamentyką), od 2018 roku, złocony - tron prepozytów i opatów klasztoru. Zaplecze, zwieńczone delikatnym baldachimem, zdobi złocona figurka Chrystusa Zbawiciela (Salvator mundi), zaś w części przedniej mamy obraz św. Augustyna, biskupa i duchowego ojca zakonu kanoniczego.

 

 Mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się tron opacki, stało niegdyś wysokie, kamienne, zwieńczone rzeźbą przedstawiającą pelikana, sakramentarium w którym przechowywano Najświętszy Sakrament. Sakramentarium, nazywane także ołtarzem Ciborii, było najokazalszą budowlą tego typu w Krakowie. Zniósł je prepozyt Kłoczyński przed 1636 rokiem przy okazji budowy obecnego ołtarza głównego.

Z tronem prepozytów łączą się bezpośrednio stalle kanonickie rozmieszczone przy bocznych ścianach prezbiterium, zwracające uwagę wyjątkowymi rozmiarami a przede wszystkim bogactwem swych form i dekoracji. Stalle razem z tronem wykonane zostały w latach 1624-1632 i zestawione w 1635 roku. Zawierają one dwa rzędy siedzeń, dolne i górne, w liczbie 70. Zaplecki stall górnych składają się z pasa ozdobionego kartuszkami i konsolkami, na których spoczywają kolumienki pokryte ornamentem roślinnym. Pomiędzy kolumienkami umieszczone są figurki świętych papieży z zakonu kanoników regularnych. Imiona papieży widoczne są na umieszczonych poniżej nich ozdobnych tabliczkach. Bogata struktura stall obramia też czternaście obrazów o formie stojących prostokątów zamkniętych u góry łukiem przełamanym w środku prostokątnie. Obrazy te powstały w latach 1624-1630 i przedstawiają sceny z życia wybitniejszych świętych z zakonu kanoniczego. Pod każdym obrazem, na ozdobnych kartuszach wypełniających szeroką listwę ponad sediliami, umieszczone zostały objaśniające napisy. Święci, żyjący w różnych krajach i różnych, często odległych epokach, występują tu w tradycyjnym stroju zakonnym, a zatem w białej sutannie, rokiecie obszytej delikatną koronką oraz czarnym mucecie z czerwoną podszewką i guzikami. Wykonanie stall, jak również obrazów w nich umieszczonych, tradycja zakonna wiąże z grupą rzemieślników działających przy klasztorze za czasów prepozyta Kłoczyńskiego i pod kierownictwem braci Marcina oraz Stefana. Jest bardzo prawdopodobne, że przy obrazach pracował także sam mistrz Tomasz Dolabella. Stalle zwieńcza misternie wykonany baldachim ozdobiony obrazami o treści odnoszącej się do Eucharystii. Niegdyś, wobec szczupłości miejsca na chórku muzycznym znajdującym się powyżej na baldachimowym zwieńczeniu stall umieszczano kantorów z kapelą.

 

 Stalle
Tron prepozytów tron prepozyta

 

stalle

 

 

 

1874 1

 1874 2

 1874 3

1874 4

 

Skany ścian za stallami wykonane w 2004 roku przy okazji renowacjii stall.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage