ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Ornamentyka ścian prezbiterium

kloczyski

Ceglane ściany prezbiterium, po stronie północnej, ozdabiają ładne i kompozycyjne obrazy: Narodzenia Chrystusa, Ostatniej Wieczerzy, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa, Zesłania Ducha Świętego oraz Wniebowzięcia Matki Bożej. Obrazy te powstały w pierwszych latach XVII wieku. Są dziełem Wojciecha Podkory. Poniżej mamy obraz przedstawiający wizję błog. Stanisława Kazimierczyka i dalej, w pobliżu ołtarza głównego, obraz św. Ubalda.

 

Nad marmurowymi odrzwiami zakrystii znajduje się epitafium i portret zasłużonego dla historii kościoła i klasztoru Bożego Ciała prepozyta Marcina Kłoczyńskiego (1562-1644).

Wschodnią i południową część prezbiterium przedzielają duże wąskie okna gotyckie, które w 1635 roku zostały zamurowane w dolnych partiach w związku z ustawianiem stall i ołtarza głównego. Niegdyś wszystkie te okna były zaszklone figuralnymi witrażami o treściach chrystologicznych i maryjnych. W 1903 roku, w czasie restauracji kościoła, zebrano zachowane kwatery witrażowe w ilości 66 i osadzono je w jednym oknie. Stąd wynikła nieunikniona rozmaitość scen nie związanych ze sobą treściowo. Witraże zostały wykonane przed 1430 rokiem, najprawdopodobniej z fundacji rodziny Szafrańców. Nowe gomułkowe witraże, fundowane przez hrabiego Romera, honorowego członka zakonu kanoników regularnych, zostały wykonane w pracowni Stanisława Żeleńskiego w Krakowie i założone w maju 1913 roku.

Na ścianie południowej, pomiędzy witrażowymi oknami wiszą obrazy świętych z zakonu kanoniczego fundowane w 1626 roku przez ks. Jana Gelazego Zórawskiego, kanonika regularnego. Wyszły one spod pędzla Wojciecha Podkory i przedstawiają: Św. Augustyna, św. Gelazego, św. Guaryna, św. Ubalda i błog. Jana Ruysbroecka.

Poniżej okien mamy obraz namalowany w 1665 roku przez Józefa Długosza przedstawiający ścięcie Jana Chrzciciela w więzieniu Heroda oraz marmurowe epitafium z portretem prepozyta Jacka Liberiusza (1599-1673).

prezbiterium