ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Skarbiec kościelny

 

skarbiec

Do skarbca wchodzi się z zakrystii przez kute w metalu drzwi wykonane w XVI wieku i osadzone w kamiennym portalu pochodzenia późniejszego. Pomieszczenie wzniesione w połowie XV wieku przebudował prepozyt Marcin Kłoczyński.

 Wewnątrz znajdują się cenne, misternie inkrustowane, zwieńczone złoconymi cokołami szafy z pierwszej połowy XVII wieku. Całe zabytkowe umeblowanie skarbca odnowił w latach osiemdziesiątych XX stulecia artysta rzeźbiarz Antoni Baran, pracujący przy klasztorze. Ten sam artysta wykonał ozdobną parkietową posadzkę w miejsce starej zupełnie zniszczonej. Malaturę ścian, dostosowaną stylem do umeblowania, wykonał Jerzy Witkowski.

Pierwsza historyczna wzmianka o skarbcu kościoła pochodzi z 1399 roku. Przechowywano w nim wówczas 8 kielichów mszalnych, 2 monstrancje, krzyż procesyjny, 11 ornatów, 6 dalmatyk, 2 kapy, 4 psałterze, 3 antyfonarze, 3 mszały, 3 legendaria, 3 brewiarze i 4 chorągwie. Jedną z monstrancji, jak informuje zapiska w księgach miejskich zakupiono w 1390 roku, natomiast szereg ksiąg liturgicznych skopiowali pisarz Maciej z Mstowa w latach 1394-1397 oraz rektor szkoły parafialnej Jakub w latach 1397-1399. W 1405 roku, kiedy rada miejska przekazywała kościół kanonikom regularnym, w skarbcu było już 7 kielichów, 1 monstrancja, krzyż procesyjny i drugi krzyż srebrny. O ornatach i księgach tym razem nie wspomniano.
Obecnie w skarbcu, obok naczyń liturgicznych z różnych epok, a więc kielichów, monstrancji, puszek i relikwiarzy, oraz szat liturgicznych, do których należy m. in. cenny haftowany pas ornatu z XV wieku, przechowuje się relikwiarzowy obraz Matki Bożej zakupiony w 1434 roku przez prepozyta Grzegorza Polaka od prepozyta roudnickiego Macieja, pacyfikał z XII/XIII wieku, a także monstrancję z XV wieku.

obraz Matka Boza od demonow XIw

[Wiecej]

[Konserwacja]

skarbiec krzyz limuzyjski 
 skarbiec monstrancja gotycka XVw
 skarbiec monstrancja
 skarbiec kielich
Skarbiec dzieje pl