ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Ołtarze korpusu nawowego

nawy

W korpusie nawowym kościoła, nie licząc kaplic, mamy czternaście ołtarzy: osiem z nich umieszczonych jest przy ścianach naw bocznych, pozostałe przy filarach nawy głównej. Ołtarze opierające się o łuk tęczy i mur nawy głównej wzniesiono na początku XVII wieku, ołtarze przy środkowych filarach w latach 1740-1750, inne w latach 1750-1763. W sumie stanowią one zespół późnobarokowej rzeźby, której rangę podnosi fakt, że pracował nad nią m.in. Antoni Gegenpauer.

  

 

albumpi-048obraz m b laskawej Opis szczegółowy zaczniemy od ołtarzy w narożach łuku tęczowego czyli Matki Boskiej Łaskawej i Najświętszego Zbawiciela. Ciemnobrązowe struktury tych ołtarzy z regencyjnym retabulum, złoconymi kolumnami i ornamentyką, otaczają malowane na desce obrazy. Strukturę ołtarzy wykonano w latach 1623-1624 w warsztacie stolarza kleparskiego Szymona, natomiast obrazy wyszły w 1624 roku spod pędzla Łukasza Porębskiego. Obraz Matki Bożej łaskawej przypomina w swojej kompozycji obraz ostrobramski w Wilnie. W XVIII wieku obrazy pokryto ozdobnymi sukienkami, a także sporządzono im zakrywające zasuwy. Na zasuwie obrazu Matki Bożej Łaskawej namalowano obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zaś na zasuwie obrazu Najświętszego Zbawiciela prof. Adolf Hyła namalował w 1940 roku obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ołtarz Matki Bożej Łaskawej ozdabiają alegoryczne figury Panny Mądrej oraz Panny Mężnej; Obecnie od 2018 roku, Ołtarz jest w renowacji.
sw jozef Do wschodniej ściany nawy bocznej przylega barokowy ołtarz św. Józefa. Niegdyś w tym miejscu było okno. Zamurował je prepozyt Kłoczyński i kazał tu umieścić ołtarz Świętych Dziewic: Barbary, Katarzyny, Agnieszki i Apolonii, wykonany w 1621 roku w warsztacie kleparskim stolarza Szymona. Ołtarz złocił Wojciech Podkora, zaś obraz do niego namalował Łukasz Porębski. W 1943 roku zmieniono tytuł tego ołtarza na św. Józefa umieszczając w nim obraz tego świętego namalowany przez prof. Adolfa Hyłę. Ołtarz św. Józefa – figury Mojżesza i Aarona;
 nawa-polodniowaNa ścianie południowej nawy bocznej mamy dwa ołtarze, które noszą w sobie ślady kilku wieków: gotyckie mensy z drugiej połowy XV wieku, renesansowe wnęki o bogatej dekoracji kutej w kamieniu z ok. 1615 roku i wreszcie rokokowe nastawy z połowy XVIII wieku. Obrazy umieszczone w tych ołtarzach: Świętej Rodziny oraz świętych Karola Boromeusza i Kazimierza Królewicza pochodza z 1615 roku i są dziełem Astolfa Vagioli z Verony. Identyczne ołtarze, również z obrazami Vagiolli: Ecce Homo i św. Judy Tadeusza znajdują się w północnej nawie bocznej.
 oltarz krzyza swPółnocną nawę boczną zamyka ołtarz Krzyża Świętego. W centrum wnęki, na tle złocistej, rzeźbionej w 1943 roku przez Anatoniego Barana panoramy Jerozolimy, widzimy Chrystusa na krzyżu opłakiwanego przez grupę kobiet. Korpus Ukrzyżowanego wykonany jest z drewna hebanowego. Ołtarz Krzyża Świętego był ołtarzem uprzywilejowanym, obdarzonym przez kolejnych papieży licznymi odpustami. Odprawiano przy nim przede wszystkim nabożeństwa na zmarłych.
albumpi-050Przy kamiennych filarach oddzielających nawy i podtrzymujących sklepienie kościoła, idąc od ołtarza Matki Bożej Łaskawej w kierunku chóru, mamy następujące ołtarze: Miłosierdzia Bożego (dawniej św. Ubalda), św. Augustyna, Trójcy Przenajświętszej, św. Antoniego Padewskiego, Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła. Obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu ufam Tobie” namalował w 1944 roku prof. Adolf Hyła. Obrazy św. Augustyna i Przemienienia Pańskiego są dziełem Łukasza Orłowskiego, pracującego dla prepozyta Procewicza. Autorstwa innych nie udało się ustalić.
albumpi-052 ołtarz Najświętszego Zbawiciela – figury Dawida oraz św. Jana Chrzciciela;
sw augustynołtarz św. Augustyna – figury św. Ambrożego oraz papieża Leona Wielkiego;