ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Mauzoleum Św. Stanisława Kazimierczyka

mini 2011 rocznica

Ozdobą północnej ściany bocznej jest mauzoleum błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, zakonnika tutejszego klasztoru kanoników regularnych laterańskich. Stanisław urodził się na Kazimierzu 27 września 1433 roku z małżonków Jadwigi i Macieja Scholtis

Ojciec zajmował się tkactwem i przez wiele lat pełnił urząd rajcy miasta. Po ukończeniu szkoły parafialnej, Stanisław zapisał się na Uniwersytet Krakowski. W 1456 roku wstąpił do klasztoru. Po odbyciu rocznego nowicjatu, złożeniu ślubów zakonnych oraz krótkiej formacji pastoralnej został wyświęcony na kapłana. W klasztorze i w parafii pełnił później różne urzędy m.in. zastępcy przełożonego, wychowawcy kleryków, wykładowcy filozofii, kaznodziei, spowiednika. Krótko prowadził też zajęcia na Wydziale Artium Uniwersytetu Krakowskiego.

Zasłynął ze świętości życia, ale także z daru słowa i charyzmatu kierownictwa duchowego. Zmarł 3 maja 1489 roku. Ciało jego, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, pochowano w ziemi przy północnej ścianie prezbiterium. Ze względu jednak na kult jaki odbierał, za zezwoleniem kard. Fryderyka Jagiellończyka, biskupa krakowskiego i prymasa Polski, najprawdopodobniej 7 czerwca 1500 roku dokonano sublewacji zwłok, składając je w ozdobnym sarkofagu.

W okresie zmiany wystroju wnętrza świątyni w XVII wieku prepozyt Kłoczyński urządził Błogosławionemu specjalny ołtarz w stylu renesansowym i 9 sierpnia 1632 roku, jak nas informuje umieszczona obok marmurowa tablica pamiątkowa, złożył w nim jego relikwie. Ołtarz o schemacie trójpolowego łuku triumfalnego na zdwojonym cokole i kolumnami korynckimi, wykonany jest z kamienia pińczowskiego. Oprócz rzeźb przedstawiających cnoty boskie i kardynalne, mauzoleum ma piękną alabastrową figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, przypisaną rzeźbiarzowi Janowi Pfisterowi. Pierwotnie relikwie Błogosławionego spoczywały w niewielkiej trumience z drzewa cyprysowego złożonej w mensie ołtarzowej, zaś nad mensą znajdowała się jego rzeźbiona w kamieniu postać w postawie agonalnej z głową spoczywającą na trzech księgach. W XVIII wieku w miejsce figury sprawiono drewnianą trumnę, na wzór ołtarza św. Stanisława biskupa w katedrze krakowskiej, i w niej złożono relikwie. Stanisław Kazimierczyk otoczony przez wiernych kultem błogosławionych zaraz po śmierci został beatyfikowany oficjalnie dopiero 18 kwietnia 1993 roku przez papieża Jana Pawła II, a kanonizaowany 17 października 2010 roku przez papieża Benedykta XVI.

 

albumpi-030