ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Klasztor

klasztor

Klasztor, ze względu na klauzurę, dostępny jest dla zwiedzających jedynie w części widocznej z cmentarza czyli dziedzińca przykościelnego

 Najstarszymi w całym zespole budynków są: skrzydło wschodnie, połączone wąskim przejściem z kościołem, skrzydło południowe niewidoczne z dziedzińca oraz część skrzydła północnego. Pochodzą one z XV wieku, z czasów prepozytów Konrada Alemana, Grzegorza Polaka i Gaspara Polaka, aczkolwiek swój obecny wygląd zawdzięczają pracom prepozytów XVII-wiecznych Marcina Kłoczyńskiego i Jacka Liberiusza. Dlatego odnajdujemy w nich połączone harmonijnie elementy gotyku, renesansu i baroku.
Renesansowa fasada z portalem wejścia głównego i herbem wspólnoty jest dziełem prepozyta Jacka Liberiusza, ale wchodząc do parterowej sieni, prowadzącej do furty klasztornej i kancelarii parafialnej, napotkamy dwa kunsztownie wykonane kamienne portale z przełomu XV/XVI wieku z kutymi w metalu drzwiami. W sieni zobaczymy też dużą ozdobną kratę – dzieło artystów Jerzego Bieżanowskiego i Antoniego Oremusa z 1991 roku. Jeśli dostaniemy się za kratę, to przez oszklone metalowe drzwi zobaczymy podwórko klasztorne a na nim przylegające do budynku klasztornego piękne podcienia z renesansową kolumnadą z czasów prepozyta Jacka Liberiusza.
Swój złoty okres przeżywał klasztor w XV wieku, chociaż lata prepozytów Marcina Kłoczyńskiego i Jacka Liberiusza też zaliczyć trzeba do niemniej udanych i szczęśliwych. Zakonnicy, obok codziennej modlitwy i sprawowania liturgii zajmowali się także wieloma innymi dziełami. Prowadzili szkołę, z której wyszło wielu zasłużonych dla nauki i kultury polskiej ludzi, m.in. Andrzej Frycz Modrzewski. Mieli infirmerię i aptekę, w której zmarły w 1478 roku ks. Mikołaj „osobiście wyrabiał medicinalia i rozdawał je potrzebującym za darmo”. Zorganizowali własne studium filozoficzno-telogiczne, które utrzymywało ożywione kontakty z Uniwersytetem Krakowskim, a także wysyłało braci na studia do Włoch i Czech. Zgromadzili niezwykle cenny księgozbiór, z którego do naszych czasów przetrwało 238 inkunabułów i blisko 8 tys. starodruków. Ze względu na bogatą bibliotekę i skryptorium, z którego podwojami kojarzony jest nawet Psałterz Floriański, stałymi gośćmi klasztoru byli m.in. Jan Długosz, Paweł Włodkowic, Jan Dąbrówka, Sędziwój z Czechła, Arnolf z Mierzyńca, Maciej Miechowita i inni. Do grona wielkich protektorów klasztoru należeli królowie dynastii Jagiellonów, a także rodziny Szafrańców, Tęczyńskich, Kurozwęskich oraz Bonerów. W okresie rozbiorów Polski klasztor znacznie podupadł i stracił na swoim znaczeniu. Był moment, że w klasztorze pozostało tylko pięciu zakonników. Dzięki wysiłkom opatów Stanisława Słotwińskiego i Józefa Górnego zgromadzenie przetrwało jednak i kontynuuje swoją działalność. Od 1952 roku klasztor jest siedzibą władz prowincjalnych, tu mieści się również nowicjat i seminarium zakonne.

Zarząd klasztoru od najdawniejszych czasów spoczywa w rękach przełożonych nazywanych prepozytami. W całej swojej historii klasztor miał następujących prepozytów:

Konrad Aleman (1405-1424),

Jan Austriak (1424-1428),

Grzegorz Polak (1428-1439),

Gaspar Polak (1440-1464),

Jakub z Wadowic (1464-1495),

Andrzej (1495-1505),

Benedykt z Borzęcina (1505-1518),

Piotr z Lwówka (1518-1526),

Jan Niczkoniusz (1526-1544),

Stanisław Niedziela (1544-1582),

Stanisław Maniecki (1582-1611),

Marcin Kłoczyński (1612-1644),

Jacek Liberiusz (1644-1673),

Wiktoryn Weresczyński (1673-1694),

Michał Rusiecki (1694-1706),

Adam Kotuliński (1706-1710),

Jan Herkulan Matuszewicz (1710-1737),

Piotra Procewicz (1737-1750),

Wawrzyniec Józef Chmielecki (1750-1775),

Jan Donacjan Dobrzański (1775-1778),

Sebastian Gwirard Kwiatkowski (1778-1814),

Wincenty Floryd Mydlarski (1814-1836),

Franciszek Tomasz Madejski (1836-1849),

Remigiusz Franciszek Miłkowski (1849-1857),

Stanisław Dominik Słotwiński (1857-1893),

Edward Piotr Gajowy (1893-1896),

Józef Prosper Burghardt (1896-1898),

Jan Guaryn Babraj (1898-1899),

Józef Augustyn Błachut (1899-1902),

Józef Prosper Burghardt (1902-1904),

Jakub Albin Głowacki (1905-1911),

Józef Maria Górny (1911-1938),

Emil Klenart (1938-1958),

Teofil Widełka (1958-1961),

Stanisław Świś (1961-1964),

Feliks Popielewicz (1964-1965),

Rudolf Droździewicz (1965-1967),

Teofil Widełka (1958-1961, 1967-1968)

Franciszek Grabiszewski (1968-1970),

Tadeusz Adamus (1970-1973),

Tadeusz Masłowski (1973-1976),

Józef Stramek (1976-1982),

Mieczysław Madej (1982-1994),

Stanisław Nalbach (1994-1997),

Jan Brzozowski (1997-2000),

Andrzej Oleksy (2000-2006),

Dariusz Kaczyński (2006-2015),

            Tomasz Szatanik (2015-2018),
            Piotr Adamus 2018-

Od 1952 roku w klasztorze rezydują prowincjałowie polskiej prowincji zakonu. Pierwszym prowincjałem był ks. Emil Klenart, który pełnił urząd do 1958 roku. Jego kolejnymi następcami byli: ks. Teofil Widełka (1958-1964), ks. Henryk Walczak (1964-1982), ks. Stanisław Więzik (1982-1994), ks. Kazimierz Łatak (1994-1997), ks. Jan Brzozowski (1997-2000) ks. Tomasz Ratajczak (2000-2012), ks. Marian Szczecina (2012-2018), ks. Dariusz Kaczyński 2018-

Spośród wybitniejszych zakonników na wzmiankę zasługują: Błog. Stanisław Kazimierczyk (+1489),  malarz Jan z Nysy (+1494), teologowie Jan z Lublina (1492) i Mikołaj z Biecza (+1494), kopiści Szymon (+1452) i Salamon Wierzbanowic (+1484), teolog i filozof Jan z Pilzna (+1541), bibliofil Paweł Łyczko (+1610), egzorcysta Jan Gelazy Żórawski (+1644), publicyści Krzysztof Łoniewski (+1654), Jan Augustyn Biesiekierski (+1635) i Paweł Pukal (+1631), matematyk Augustyn Zegarth (+1656), historyk i kronikarz Stefan Ranatowicz (+1694), biskup sufragan lwowski Jerzy Giedziński (+1693), biskup sufragan żmudzki Aleksander Galiński (+1707), biskup chełmski Mikołaj Wyżycki (+1705), teolog i biblista Michał Gorczyński (+1713), profesor Uniwersytetu Wileńskiego Jan Kanty Chodani (+1823), historyk i publicysta Józef Augustyn Błachut (+1927), biblista Władysław Borowski (+1998), tłumacz i językoznawca Leon Maria Dylewski (+2000), postulator wielu świętych i błogosławionych Stefan Ryłko (+2015) 

 albumpo-011
 albumpo-012
 albumpo-007
Tablica z kosciola sw WawrzyncaPrzy wejsciu do Klasztoru, znajduje się tablica z nieistniejącego dziśkościoła św. Wawrzyńca.  Z tablicy pamiątkowej czytamy:
"Na chwałę Boga Wszechmocnego, dla większego splendoru i spokoju w tej świątyni ku czci chwalebnego Męczennika Chrystusowego Wawrzyńca odprawianych nabożeństw, zwłaszcza w jego uroczystość, a nade wszystko dla powstrzymania burzliwych tumultów, które zwykły się zdarzać w stosunku do ludności żydowskiej, a stanowiących duże zagrożenie nie tylko dla Żydów, ale i dla Chrześcijan, Marcin Kłoczyński wraz ze swoim konwentem Bożego Ciała Kanoników Regularnych ten mur od fundamentów wzniósł i zezwolił Żydom na wieczyste korzystanie z niego od strony ich osiedla za opłatą rocznego czynszu.   Roku Pańskiego 1627"   
 albumpo-029