ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Stare mapy

XI-XII


 XIII-XIV


WIDOK KRAKOWA OD PÓŁNOCY - 1493 r.
Najstarszy zachowany widok Krakowa. Drzeworyt zamieszczony w Kronice Świata Hartmanna Schedla z 1493r. 
Źródło: kopia z reprodukcji ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

plan kazimierza1493


 

albumpi-023 


 

Fragment panoramy Krakowa z lat 1536/37

1536-37
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Wurzburgu


1617 Stradom, Kazimierz, Krzemionki - 

fragment Panoramy zamieszczonej w VI tomie "Civitates Orbis Terrarum" Georga Brauna i Franza Hogenberga (wyd. Kolonia, 1617).

kazimierz1617


WIDOK KRAKOWA OD PÓŁNOCNEGO ZACHODU - II połowa XVII wieku

Miedzioryt nieznanego autora. Kopia widoku Meriana. Wydawcą publikacji w której ukazał się miedzioryt był Rombout van den Hoeye.
Źródło: kopia z reprodukcji ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

plan kazimierza03


3d

  


 

cmentarz1788-1792


 


kataster1848-klasztorBC


    

st wisla zasypana-m


 

1912-m

 

Msze Święte i nabożeństwa

Msze Święte w niedziele i święta
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 z udziałem dzieci, 12.15, 16.00, 19.00
Msze Święte w dni powszednie
6.30, 8.00, 12.00, 18.00
Sakrament Spowiedzi
- w czasie każdej Mszy Świętej

Czytaj więcej