ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Pieśni nuty MP3

 

Pobierz slajdy pieśni do do Świętego Stanisława Kazimierczyka do wydruku na folii

  Teksty pieśni do Świętego Stanisława Kazimierczyka do wyświetlania przez projektor

 Pobierz melodie pieśni do Świętego Stanisława Kazimierczika w formacie General MIDI

 Pobierz teksty pieśni do Świętego Stanisława Kazimierczika do wydruku.

 


 1. Oto dzisiaj wysławiamy   

powstał: 02 maja 1988 roku.                              mel.: ks. Stanisław Świś CRL

od dnia 17.10.2010 r. zmieniono refren.

1.  Oto dzisiaj wysławiamy * Ciebie Ojcze Stanisławie
     Jaśniejący cnót darami* Wiodłeś życie nieskalane.
     Święty Ojcze Stanisławie wspieraj nas w potrzebie.

2. Wzorze życia zakonnego * Posłuszeństwa i pokory
    Pan powierzył Twojej trosce * Młodych w cnocie wychowanie
    Święty Ojcze Stanisławie Wspieraj nas w potrzebie.

3. Kaznodziejo, spowiedniku * Pod natchnieniem Ducha prawdy
    Nauczałeś o miłości * Powierzoną Ci owczarnię
    Święty Ojcze Stanisławie Wspieraj nas w potrzebie.

4. Tyś Orędownikiem w niebie * Biednych chorych i strapionych
    Miej nas zawsze w swej opiece * Wspieraj w ciężkiej życia doli
    Święty Ojcze Stanisławie Wspieraj nas w potrzebie.

5. Chwała Ojcu i Synowi * I Duchowi Dawcy łaski
    Niech rozbrzmiewa wdzięcznym głosem * W bratniej zgodzie i miłości.
    Święty Ojcze Stanisławie Wspieraj nas w potrzebie.

  - pobierz plik mp3

  - opracowanie na organy 

nuty na chór SATB - opracowanie na chór SATB 

 


 

 2. Stanisław zwany Kazimierczykiem

tekst: ks. Ryszard Siuta CRL                             mel.: Jarosław Raczek 2009r.

1. Stanisław zwany Kazimierczykiem * Do dziś Twa świętość mocnieje z wiekiem,
    Skromność kapłańska Cię przenikała * w pięknej świątyni Bożego Ciała
    Wielki patronie wspomożycielu * Dobroci Bożej wypraszasz wielu.

2. Serce otwarte masz dla Każdego * Ręce gotowe wpierać biednego
    Modlitwą swoją krzepisz cierpiących * Ciało Chrystusa chorym niosący
    Wielki patronie wspomożycielu * Dobroci Bożej wypraszasz wielu.  

3. Dziś dziękujemy sercem radosnym * Za wszelkie łaski, minione troski
   I choć nas miota ułuda świata * Z Twoją pomocą do Boga wracam.
    Wielki patronie wspomożycielu * Dobroci Bożej wypraszasz wielu.

Pobierz mp3 - pobierz plik mp3

 

- opracowanie na organy 

 


 

 3. W tym kościele Stanisławie

tekst i mel. ze zbiorów Parafialnych

1.  W tym kościele Stanisławie, * przy Twym grobie wierny lud,
     Hołd Ci składa i się modli * ufny w Twoją pomoc dziś.
     Kanonicy Regularni * miejsce Twego kultu czczą,
     Ogłaszają Twoje cuda * bo Ty bratem jesteś ich,

2. Twe cudowne uzdrowienia * Dziś obficie na nas zlej
     Nasz rodaku z Kazimierza * Ciebie błaga biedny lud
     Chroń i prowadź nas do Boga * I być świętym tak jak Ty
     Ucz nas kochać i być wiernym * Panu Bogu i Maryi.

3.  Ożywieni Twą miłością * Ty nam światło wiary daj,
     By słów Bożych dar nam dany * W sercach naszych sprawił śpiew.
     Spojrzyj na nas Stanisławie * Gdy nam wiary czasem brak,
     Niech Twe światło śle promienie * Twego życia piękny wzór.

  - pobierz plik  mp3

- opracowanie na organy


4. Witaj Święty Stanisław i Patronie nasz

tekst i mel.: Zofia Janotkowa około 1955r. 

 

1.  Witaj Święty Stanisławie * i Patronie nasz
     Który ludzkie utrapienia * i cierpienia znasz
     Ty od wieków uzdrawiałeś * pozwalałeś trwać
     Zechciej teraz swoje łaski * także na nas zlać.

2.  Kaźmierczykiem Cię nazwano, bowiem z nami trwasz.
     W starym mieście Kazimierzu w swej opiece masz.
     Prowadź przez życiową drogę i w trudnościach radź
     Byśmy zawsze mogli z Tobą przy Chrystusie stać!

3.  Jak praojców umacniałeś, naucz teraz nas.
     Służyć Bogu i ojczyźnie kiedy trudny czas
     Wspieraj, bądź nam przewodnikiem, pomóż zwalczać zło.
     Śmielej w życie iść będziemy pod opieką Twą.

4.  Przez pięć wieków pokolenia głoszą chwałę Twą,
     Za cudowne uzdrowienia Tobie zawsze są,
     Sława Twoja wciąż się niesie aż do naszych dni,
     Nie odmawiaj łask swych nadal, hołd niesiemy Ci.

- pobierz plik mp3 (śpiew: Schola Nadzwyczajnych Szafarzy Kounii św. ) 

 - opracowanie na fortepian

- opracowanie na chór SATB


5. Witaj Święty Stanisławie na Kaźmierzu

 tekst: Zofia Janotkowa                              mel.: Jarosław Raczek 2009r.

 


1. Witaj Święty Stanisławie * Na Kaźmierzu grób swój masz
    Bądź nam Mistrzem, Opiekunem * Naucz przetrwać trudny czas.
Ref.: Sława Twoja wciąż się szerzy
        Każdy wdzięczność głosi Ci
        Chcemy także Ciebie chwalić
        Aż do kresu naszych dni.

2. Poprzez wieki lud Cię błagał * Uzdrawiałeś z wielu ran
   Bądź i dla nas dobrym Ojcem * Wzmacniaj i pomagaj nam.
Ref.: Sława Twoja wciąż się szerzy
        Każdy wdzięczność głosi Ci
        Chcemy także Ciebie chwalić
        Aż do kresu naszych dni. 

 - pobierz plik mp3

  - opracowanie na organy 

 


 

 6. Pieśń radosną zaśpiewajmy

  tekst: brat Marek M. Urbaniak FSC                mel.: Jarosław Raczek 2010r.

 

1. Pieśń radosną zaśpiewajmy niechaj wdzięczność w niej rozbrzmiewa
    Za obfite zdroje łaski, które Bóg nam wciąż udziela.
    Święty Ojcze Stanisławie, dobroć Bożą z Tobą sławię /x2

2. Ukochałeś powołanie, szedłeś wąską krzyża drogą;
    Twe modlitwy i pokuty wierny lud do nieba wiodą.
    Święty Ojcze Stanisławie, dobroć Bożą z Tobą sławię./x2
3. Eucharystii apostole i kapłańskich cnót przykładzie,
    liczne łaski uproś dla tych, którzy proszą Cię pokornie.
    Święty Ojcze Stanisławie, dobroć Bożą z Tobą sławię./x2

4. Ciebie Matka Jezusowa wraz z niebieskim Twym Patronem
    dając Tobie przedsmak nieba ucieszyła swym zjawieniem.
    Święty Ojcze Stanisławie, dobroć Bożą z Tobą sławię./x2

5. Serce miałeś dla grzeszników i wszystkich potrzebujących;
    nikt, kto wzywał Cię w potrzebie, nie pozostał bez pomocy.
    Święty Ojcze Stanisławie, dobroć Bożą z Tobą sławię./x2

6. Kraków i Ojczyzna nasza, cały Kościół Chrystusowy,
    aby rosła Boża chwała, rozgłaszają Twoje cnoty.
    Święty Ojcze Stanisławie, dobroć Bożą z Tobą sławię./x2

- pobierz plik mp3 

 - opracowanie na organy  

 - opracowanie na chór SATB


 

 7. Hymn do Patrona Szafarzy Najświętszego Sakramentu 

  tekst: brat Marek M. Urbaniak FSC                mel.: ks. Stanisław Świś CRL

1. Stanisławie święty Ojcze,
    Kanoniku z Kazimierza,
    Gdy wzywamy Twej pomocy,
    Módl się za nami do Boga.

2. Twoje życie opromieniał
    Jezus w Eucharystii skryty,
    Bądź przykładem i patronem
    Dla tych, co Go niosą innym.

3. Słowa Twoje pełne ducha
    Serca wiernych pokrzepiały,
    Niech i nas do nieba wiodą
    Mądrzy i święci kapłani.

4. Bogu niechaj będzie chwała,
    Który darząc nas miłością
    Dał Świętego Stanisława
    Jako znak swej łaskawości.

- pobierz plik mp3 

 - opracowanie na organy  

 


 Ave lux vitae Monasticae - hymn z tekstem wtedy do bł. Stanisława Kazmienierczyka

  tekst: 1609 r. z pierwszego życiorysu Stanisława Kazimierczyka          mel.: Jarosław Raczek 2010r.

Ave lux vitae Monasticae,             
Dei Confessor mirificae.
Beate pater Stanislae,
Stella refulgens Casimiriae.

Gloria tu Polonorum,
Tu decus Canonicorum,
Quos Regula Sancta fovet,
Atque summo Deo vovet,

Cuius divus Augustinus
Post Deum, author est primus,
Vir omni lingua laudande.
Toto orbe praedicande.

Qui das lapsis relevamen,
Qui das infirmis iuvamen.
Tu pro nobis intercede
Ut caelesti nos mercede

Dittet Deus cum beatis
Regno suae faustitatis.
Amen.

 

tłumaczenie wg Ks. Stefana Ryłko CRL:

Zawitaj światło życia zakonnego,
Przedziwny wyznawco Boży,
Błogosławiony Ojcze Stanisławie,
Tyś gwiazdą błyszczącą Kazimierza,
Tyś chwałą Polaków,
Tyś ozdobą kanoników,
Których święta reguła łączy,
I Najwyższemu Bogu oddaje
Której święty Augustyn
Po Bogu pierwszym jest autorem.
Tyś mężem godnym chwały w każdym języku,
Tyś winien być ogłaszany po całym świecie,
Ty dajesz oparcie upadłym,
Ty dajesz pomoc chorym,
Ty wstaw się za nami,
Aby nagrodą niebieską
Ubogacił nas Bóg z błogosławionymi,
Królestwem swojej szczęśliwości. Amen

 

 - pobierz plik mp3       - opracowanie na chór SATB  

 


Opracowanie: Jarosław Raczek 

Jesli znasz nową pieśń do świętego Stanisława Kazimierczyka - prosimy o kontakt 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.