ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Praca zbiorowa 2010

SPIS TREŚCI


I. Postać

 • Kazimierz ŁATAK CRL, Błogoslawiony Stanisław Kazimierczyk – życie i dzieła
 • Piotr WALCZAK CRL, Relikwiarz i relikwie błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w świetle ostatniej rekognicji kanonicznej
 • Wacław W. SZETELNICKI, Ikonografia błogosławionego Stanisława Kazimierczyka dawna i współczesna
 • Jolanta M. MARSZALSKA, Miracula błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w czasach staropolskich
 • Mieczysław MEJOR, Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk o uczestnictwie wiernych we mszy świętej
 • Andrzej SCĄBER, Kult oraz procesy beatyfikacyjny i kanonizacyjny Stanisława Kazimierczyka
 • Tadeusz MASŁOWSKI CRL, Uroczystości beatyfikacyjne Stanisława Kazimierczyka w Rzymie i w Polsce

II. Środowisko

 • Janusz ZBUDNIEWEK ZP, Miasto Kazimierz w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka
 • Tomasz GRAFF, Kraków i Uniwersytet Krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka
 • Krzysztof OŻÓG, Kościół krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka
 • Waldemar GRACZYK, Zakon kanoników regularnych laterańskich w Polsce w XV wieku
 • Kazimierz ŁATAK CRL, Konwent krakowski kanoników regularnych laterańskich w drugiej połowie XV wieku

III. Kultura

 • Anna POBÓG-LENARTOWICZ,Ruch devotionis modernae w Czechach
 • Włodzimierz BIELAK, Ruch devotionis modernae w Polsce w XV wieku
 • Waldemar ROZYNKOWSKI,Wezwania kościołów kanoników regularnych laterańskich w Polsce ufundowanych do końca XV wieku. Zarys problematyki
 • Wojciech MROZOWICZ,Konwent kłodzki i jego kultura w XV wieku w świetle własnej kroniki
 • Iwona PIETRZKIEWICZ,Obraz kultury intelektualnej kazimierskich kanoników regularnych laterańskich w drugiej połowie XV wieku w świetle biblioteki klasztornej
 • Kazimierz ŁATAK CRL,Ars scribendi czyli kultura piśmiennicza w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie w XV wieku
 • Kazimierz ŁATAK CRL,Kaznodziejstwo i spowiednictwo w kościele Bożego Ciała w Krakowie w XV wieku
 • Kazimierz ŁATAK CRL,Formacja nowicjuszy w krakowskim klasztorze kanoników regularnych w dobie foelici saeculi
 • Wojciech ĆWIĘKAŁA CRL,Kultura duchowa i umysłowa błogosławionego Stanisława Kazimierczyka

IV. Dziedzictwo

 • Kazimierz ŁATAK CRL,Stanisław Kazimierczyk – święty cudotwórca i jego najstarsze pochówki w kościele Bożego Ciała w Krakowie
 • Paweł DETLOFF,Ołtarzowe mauzoleum błogosławionego Stanisława Kazimierczyka
 • Maciej SIEPIETOWSKI CRL,Materiały drukowane do życia i kultu bł. Stanisława Kazimierczykaprzechowywane w Archiwum Historycznym Kurii Generalnej Zakonu w Rzymie
 • Jarosław KLIMCZYK CRL,Aktualność ideału świętości błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, czyli po co człowiekowi XXI wieku kanonizacja średniowiecznego kapłana i zakonnika
 • Dominik ZAMIATAŁA CMF, Kanonicy regularni laterańscy w Polsce i ich aktywność w czasach najnowszych w świetle materiałów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej

 

praca zbiorowa1